Ratujmy Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie

Wyniki 2 lat pracy zespołu ds. ochrony Jeziorka Czerniakowskiego i dalsze plany

WYNIKI 2 LAT PRACY ZESPOŁU DS. OCHRONY JEZIORKA CZERNIAKOWSKIEGO I DALSZE PLANY

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba wraz Urzędem m. st. Warszawa podejmuje szereg działań w sprawie ochrony Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. W związku z różnymi ograniczeniami działania te - zdaniem…

czytaj dalej

Rok od Petycji - Wyniki prac Zespołu ds. Ochrony Jeziorka Czerniakowskiego

2 sierpnia 2019 złożyliśmy Petycję (wraz z uzasadnieniem)– link tutaj do Prezydenta Warszawy, domagając się podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uratowania rezerwatu.  Pod petycją podpisało się  ponad 7600 obywateli.

26 września 2019 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał…

czytaj dalej

Odpowiedź Prezydenta na Petycję Tysięcy Obywateli

Drodzy Sadybianie,

Za nami bardzo intensywny czas poświęcony na „Ratowanie Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie”. Trwał on od 4 lipca, kiedy uchwalono plan miejscowy dla Czerniakowa Południowego do 28 września, kiedy spotkaliśmy się z władzami Warszawy przy plaży rezerwatu. Ten materiał  jest…

czytaj dalej

Uzasadnienie do Petycji w sprawie ratowania Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Podpisz Petycję - link: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_ratowania_rezerwatu_jeziorko_czerniakowskie

 

   1. Musimy działać teraz

Burza, jaka przetoczyła się przez stołeczne i ogólnokrajowe media, w sprawie uchwalonego 4 lipca 2019 r. miejscowego planu zagospodarowania Czerniakowa…

czytaj dalej

Miasto zabuduje Otulinę Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Dostajemy od Was liczne maile i telefony, bo jesteście bardzo zaniepokojeni uchwalonym 4 lipca br. miejscowym planem zagospodarowania Czerniakowa Południowego.

czytaj dalej

Stanowisko Towarzystwa w sprawie ratowania Jeziorka

Plan Miejscowy Czerniakowa Południowego został uchwalony wczoraj – faktycznie decyzja o zabudowie terenu objętego planem zapadła wraz Uchwaleniem Studium dla Warszawy w 2006 roku, które to przeznaczyło teren po zabudowę. Przez 13 lat ścierały się tylko fronty dewelopersko – ekologiczne - jak…

czytaj dalej
Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba