Ptaki Jeziorka Czerniakowskiego

Gatunki objęte ścisłą ochroną

Jeziorko Czerniakowskie jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, ustanowionym w 1987 roku. Zajmuje 46 hektarów. Od lat miejsce to przyciąga wiele unikalnych gatunków zwierząt. Jeszcze w latach 1982-85 badacze obserwowali tu ponad 60 gatunków ptaków, w tym 14 gniazdujących gatunków wodnych. Od tego czasu, w wyniku wykaszania i wypalania pasa trzcin, zaniku trzcin z powodu wypłycania zbiornika, oraz ingerencji ludzi i psów, populacja ptaków znacznie spadła. Jednocześnie pojawiły się nowe gatunki. W niniejszym katalogu, który dokumentuje plenerową wystawę zdjęć wzdłuż ulicy Jeziornej w Warszawie, przedstawiamy stan na rok 2009: najpierw gatunki związane z wodą – pływające i brodzące, a następnie gatunki latające, od najmniejszych do największych. Z powodu zawężenia tematyki do ptaków znajdujących się pod ścisłą ochroną, wystawa nie obejmuje gatunków pospolitych, choć powszechnie spotykanych nad Jeziorkiem, w tym większości kaczek i gołębi. Nie ma tu również gatunków ściśle chronionych, którym – mimo prób – nie udało się zrobić zdjęcia nad Jeziorkiem, np. słowika, kuropatwy, bażanta, przepiórki, pustułki, myszołowa, sokoła i jastrzębia. Autorem wszystkich zdjęć jest francuski ornitolog, mieszkaniec Miasta Ogrodu Sadyba, Yves Lemauviel. Fotografuje on ptaki Jeziorka od końca lat 80. Głównym autorem opisów jest także ornitolog, autor kilkunastu książek poświęconych ptakom, Andrzej Kruszewicz. Popularyzuje on wiedzę o ptakach w prasie, radiu i telewizji, a przy tym zajmuje się nimi na co dzień jako szef „Azylu dla Ptaków” przy warszawskim zoo i dyrektor warszawskiego ZOO. Informacje dotyczące samego Jeziorka pochodzą dodatkowo od lokalnego ornitologa, Łukasza Supergana, który przez wiele lata monitorował populację tutejszych ptaków.

Materiał został opracowany przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba.
Koncepcja, wybór i redakcja: Andrzej Łokaj
Opisy: Andrzej Kruszewicz, Łukasz Supergan
Zdjęcia: Yves Lemauviel

 

PERKOZY: Perkozek

Tachybatus ruficollis, E-Little Grebe, D-Zwergtaucher, F-Grèbe castagneux

PERKOZY: Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus, E-Great Crested Grebe, D-Haubentacher, F-Grèbe huppé

KACZKOWATE: Łabędź niemy

Cygnus olor, E-Mute Swan, D-Höckerschwan, F-Cygne tuberculé

CZAPLOWATE: Bączek

Ixobrychus minutus, E-Little Bittner, D-Zwergdommel, F-Blongios nain

MEWY: Mewa śmieszka

Larus ridibundus Linnaeus, E-Common Black-headed Gull, D-Lachmöwe, F-Mouette rieuse

RYBITWY: Rybitwa rzeczna

Sterna hirundo Linnaeus, E-Common Tern, D-Flussseeschwalbe, F-Sterne pierre-garin

WRÓBLOWE: Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus, E-Great Reed Warbler, D-Drosselrohrsänger, F-Rousserolle turdoïde

WRÓBLOWE: Kapturka

Sylvia articapilla, E-Blackcap, D-Mönchsgrasmücke, F-Fauvette à tête noire

WRÓBLOWE: Remiz

Remiz pendulinus E-Penduline Tit, D-Beutelmeise, F-Rémiz penduline

WRÓBLOWE: Jemiołuszka

Bombycilla garrulus, E-Bohemian Waxwing, D-Seidenschwanz, F-Jaseur boréal

WRÓBLOWE: Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes, E-Hawfinch, D-Kernbeisser, F-Gros-bec cassenoyaux

WRÓBLOWE: Gil

Pyrrhula Pyrrhula, E-Bullfinch, D-Gimpel, F-Bouvreuil pivoine

WRÓBLOWE: Potrzos

Emberiza schoeniclus, E-Reed Bunting, D-Rohrammer, F-Bruant des roseaux

WRÓBLOWE: Dzwoniec

Carduelis chloris, E-Greenfinch, D-Grünling, F-Verdier d’Europe

WRÓBLOWE: Czyż

Carduelis spinus, E-Siskin, D-Zeisig, F-Tarin des aulnes

WRÓBLOWE: Zięba

Fringilla coelebs Linnaeus, E-Chaffinch, D-Buchfink, F-Pinson des arbres

WRÓBLOWE: Pliszka siwa

Motacilla alba Linnaeus, E-White Wagtail, D-Bachstelze, F-Bergeronnette grise

WRÓBLOWE: Szpak

Sturnus vulgaris Linnaeus, E-Starling, D-Star, F-Étourneau sansonnet

WRÓBLOWE: Dymówka

Hirundo rustica Linnaeus, E-Barn Swallow, D-Rauchschwalbe, F-Hirondelle rustique

WRÓBLOWE: Modraszka

Parus caeruleus Linnaeus, E-Blue Tit, D-Blaumeise, F-Mésange bleue

GOŁĘBIOWATE: Sierpówka

Streptopelia decaocto, E-Collared Dove, D-Türkentaube, F-Tourterelle turque

DZIĘCIOŁY: Dzięcioł zielony

Picus virids Linnaeus, E-Eurasian Green Woodpecker, D-Grünspecht, F-Pic vert

JASRZĘBOWATE: Krogulec

Accipiter nisus, E-Sparrow Hawk, D-Sperber, F-Epervier d’Europe

JASRZĘBOWATE: Błotniak stawowy

Circus aeruginosus, E-Marsh-harrier, D-Rohrweihe, F-Busard harpaye

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba