Odpowiedź Prezydenta na Petycję Tysięcy Obywateli

Drodzy Sadybianie,

Za nami bardzo intensywny czas poświęcony na „Ratowanie Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie”. Trwał on od 4 lipca, kiedy uchwalono plan miejscowy dla Czerniakowa Południowego do 28 września, kiedy spotkaliśmy się z władzami Warszawy przy plaży rezerwatu. Ten materiał  jest podsumowaniem naszych działań i osiągnięć.

2 sierpnia złożyliśmy Petycję (wraz z uzasadnieniem) https://www.miasto-ogrod-sadyba.pl/projekty/ratujmy-rezerwat-jeziorko-czerniakowskie/szczegoly/petycja-w-sprawie-uratowania-rezerwatu-jeziorko-czerniakowskie-315    do Władz Warszawy, domagając się podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uratowania rezerwatu.  Pod petycją podpisało się  ponad 7600 obywateli. Prezydent  Warszawy w swojej odpowiedzi zapewnia, że jest żywotnie zainteresowany ochroną rezerwatu (zapoznaj się koniecznie z odpowiedzią Prezydenta - załącznik na końcu).

Między 2 sierpnia w 28 września br. odbyło się szereg intensywnych spotkań między Towarzystwem a Urzędem Miasta. Niestety do 23 września nasze spotkania były bezproduktywne i wydaje się, że dopiero wizja zbliżającego się spotkania z mieszkańcami  28 września br. i Wyborów  Parlamentarnych 12 października  spowodowała, że Urzędnicy zdecydowali się działać.

28 września na plażę Jeziorka Czerniakowskiego zaprosiliśmy władze Warszawy, aby w obecności mieszkańców i mediów przedstawiły realny plan działania. Oto wyniki naszych ustaleń z urzędnikami:

1) 26 września Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał zarządzeniem zespół do spraw ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5A843FDB-C228-48E0-98B0-D2564DC170C3,frameless.htm?fbclid=IwAR2ZcuBl02Tnfe6iXsjXnuXQwP6fLShu6CkitrgPVHgQKrwl5rsyM1oyGq8    Do jego celów należą:

a) identyfikacja, analiza i monitorowanie zagrożeń dla rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie;

b) identyfikacja skutecznych i efektywnych działań, zarówno bieżących jak i długofalowych, które mogą być prowadzone na rzecz ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie;

c) rozwijanie i wdrażanie modelowych rozwiązań ekologicznych na terenie rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie;

d) opracowanie założeń koncepcji zarządzania i zagospodarowania terenem rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie pod kątem edukacji ekologicznej;

e)  wypracowanie modelu realizacji i finansowania układu hydrologicznego zasilającego Jeziorko Czerniakowskie

2) Towarzystwo będzie zapraszane na spotkania zespołu (zespół składa się tylko z jednostek miasta)

3) Zespół ma podawać co pół roku postępy swojej pracy do publicznej wiadomości

4) W listopadzie br. miasto zleci koncepcję poprawy warunków hydrologicznych dla Jeziorka Czerniakowskiego

5) Pani Justyna Glusman, Dyrektor  koordynator ds. zieleni i zrównoważonego rozwoju, zapowiedziała starania o pozyskanie środków na działania w punkcie 4, jeżeli ochrona Jeziorka zostanie wpisana w kontekst układu klimatycznego i ochrony miasta przed katastrofą klimatyczną. Takie środki będą też możliwe do pozyskania z funduszy europejskich.

Więcej o deklaracjach miasta i o wydarzeniu z 28 września można przeczytać na Sadyba 24 – kliknij w link. http://www.sadyba24.pl/wiadomosci/item/2294-przyjazny-protest-nad-jeziorkiem-czerniakowskim-ratusz-sk%C5%82ada-deklaracje?fbclid=IwAR0x4q8JW-TJhPy-FkRuldnNpzXNDlsSDlM8H_-NW5eHxS7Ldc2g91761a4

Podsumowując, uczyniliśmy wielki krok w postrzeganiu rezerwatu przez władze Warszawy. Ten krok nie byłby możliwy, gdyby nie determinacja i oddanie sprawie mieszkańców Sadyby i Warszawy. Jeszcze raz wielkie dzięki! Teraz rozpoczynamy nowy, choć nie mniej ambitny etap. Będziemy potrzebowali jeszcze lepszej organizacji i Waszej pomocy – zgłaszajcie się, jeśli możecie pomóc.

W tym miejscu załączam dwa cenne materiały, z którymi warto się zapoznać:

Przeżyjmy to jeszcze raz – 4 minutowy film z Wydarzenia 28 września br. https://www.youtube.com/watch?v=rlyHSI_lsss&feature=share&fbclid=IwAR1alK5vN0OcX8CVdr0VsGcpL0j27PPy7vi3NsM90a28WRAxM1BSjLmtVa8    z oryginalną ścieżką dźwiękową piosenki „Ratuj Jeziorko” zespołu Sadyba Śpiewa. Film autorstwa Idy Kożuchowskiej.

RDC - Co dalej z Jeziorkiem Czerniakowskim? https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-co-dalej-z-jeziorkiem-czerniakowskim/   Rozmowa z Jerzym Piaseckim z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba o zagrożeniach dla rezerwatu i szansie jego uratowania.

 

 

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba