Stanowisko Towarzystwa w sprawie ratowania Jeziorka

Plan Miejscowy Czerniakowa Południowego został uchwalony wczoraj – faktycznie decyzja o zabudowie terenu objętego planem zapadła wraz Uchwaleniem Studium dla Warszawy w 2006 roku, które to przeznaczyło teren po zabudowę. Przez 13 lat ścierały się tylko fronty dewelopersko – ekologiczne - jak intensywna ma być ta zabudowa aby nie szkodziła Jeziorku Czerniakowskiemu. Istnieją poważne obawy, że zabudowa łąk leżących w otulinie rezerwatu (szczególnie budowa garaży podziemnych) ograniczyć dopływ wody do Jeziorka. Biorąc pod uwagę, że Jeziorko nie ma stałego dopływu, a zmiany klimatyczne nieubłagalnie postępują, jest one skazane na powolne wysychanie. Dlatego zadajemy sobie pytanie co Władze Warszawy zrobiły od 13 lat aby uratować Jeziorko. Ekolodzy, Towarzystwo i mieszkańcy okolicznych osiedli zwracali latami uwagę na ten problem. 27 styczna 2017 na konferencji „przyszłość rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie” zostały podsumowane 9 lat badań, a eksperci przedstawili różne możliwości zasilania Jeziorka w wodę - http://sadyba24.pl/…/1570-naukowcy-podsumowali-badania-jezi…? O tego czasu mimo naszych monitów Zarząd Zieleni m. st. Warszawy nie mamy żadnych informacji czy w ogóle podjęto jakiekolwiek dalsze działania. Zastanawiamy się dlaczego wraz z uchwalaniem planu, którym szczyci się Ratusz nie idzie jego zaangażowanie w ochronę tak cennego rezerwatu. Tę sprawę mamy zamiar poruszyć w piśmie do Rafała Trzaskowskiego Prezydenta Warszawy. Jest wysoce prawdopodobne, że jeżeli Władze Warszawy nie podejmą zdecydowanych działań w celu ratowania Jeziorka zwrócimy się do Was mieszkańców o wsparcie - a być może poprosimy Was abyście poszli z nami do Pana Prezydenta aby pokazać mu jak Jeziorko Czerniakowskie jest dla nas ważne. W najbliższym czasie planujemy też spotkanie mieszkańców w tej sprawie.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba