Składki

Zgodnie z Uchwałą nr  4/2022 r. podjętą przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • dla emerytów, rencistów, studentów, osób niepracujących - 60 złotych
  • dla pozostałych członków - 120 złotych

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A
nr konta 10 1090 2590 0000 0001 3079 5490


Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto - Ogród  Sadyba 
ul. Jodłowa 19B, 02-907 Warszawa

 

Składkę można też opłacić gotówką – w tym celu prosimy skontaktować się z Katarzyną Parafianowicz (Skarbnikiem Towarzystwa):
email:  kp@fsd.org.pl

 

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba