Rok od Petycji - Wyniki prac Zespołu ds. Ochrony Jeziorka Czerniakowskiego

2 sierpnia 2019 złożyliśmy Petycję (wraz z uzasadnieniem)– link tutaj do Prezydenta Warszawy, domagając się podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uratowania rezerwatu.  Pod petycją podpisało się  ponad 7600 obywateli.

26 września 2019 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał zarządzeniem zespół do spraw ochrony Jeziorka Czerniakowskiego – link tutaj

Po roku przedstawiamy wyniki prac Zespołu ds. Ochrony Jeziorka Czerniakowskiego  - wywiad Sadyba 24 z Jerzym Piaseckim Prezesem Zarządu – link tutaj. Mimo, że w zespole zasiadają dyrektorzy biur w mieście a Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba (przedstawiciel społeczny)  jest jedynie gościem  to strona społeczna jesteśmy motorem prac zespołu.

Ocena Justyny Glusman Przewodniczącej Zespołu ds.  Ochrony Jeziorka Czerniakowskiego jest jednoznacznie pozytywna i skupia się na kroku milowym -  daniu zielonego światła  do opracowaniu koncepcji zaopatrzenia Jeziorka Czerniakowskiego w wodę – link tutaj.

W podsumowaniu stwierdzamy, że współpraca z Urzędem choć nie łatwa przynosi pozytywne skutki. Ostatnie III spotkanie zespołu odbyło się 5 sierpnia br. i było konstruktywniejsze niż poprzednie co daje szansę na lepszą współpracę w przyszłości. 

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba