Zostań członkiem

Zapraszamy serdecznie do wspólnego działania w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba jako jego członkinie/członkowie.

Członkinią lub członkiem Towarzystwa może zostać każdy dawny lub obecny mieszkaniec Sadyby. Może nim zostać także osoba niemieszkająca na Sadybie, jeżeli uzyska rekomendację jednego z członków Towarzystwa.

Warunkiem przystąpienia do Towarzystwa w charakterze członka jest złożenie deklaracji członkowskiej, której formularz zamieszczamy tutaj.

Przed podpisaniem deklaracji prosimy zapoznać się ze Statutem Towarzystwa oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji prosimy przesłać do Katarzyny Parafianowicz, Sekretarza Towarzystwa, pod adres katarzyna.parafianowicz@gmail.com i umówić się z nią w celu przekazania oryginału. Oryginał deklaracji można też przekazać dowolnemu członkowi Zarządu Towarzystwa – dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Towarzystwo/Zarząd.

Po otrzymaniu podpisanej deklaracji Zarząd – na najbliższym zebraniu - podejmie decyzję o przyjęciu na członka Towarzystwa, o czym zawiadomi nowego członka/członkinię i poprosi o wpłacenie składki członkowskiej (informacja o wysokości składek w zakładce Towarzystwo/Składki).

Obecnie Towarzystwo liczy sobie 124 członków (maj 2019).

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba