WRÓBLOWE: Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes, E-Hawfinch, D-Kernbeisser, F-Gros-bec cassenoyaux

Zamieszkuje lasy grabowe i buczynowe. Przystępuje do lęgu tylko raz w roku, w maju, ale w przypadku straty lęgu ponawia go nawet do lipca. Samica składa 4-5 jaj. Samiec karmi ją w okresie składania jaj i podczas wysiadywania, które trwa około 13 dni. Żywi się głównie nasionami. Zimuje na zachodzie Europy. Potrafi dożyć kilkanaście lat. Należy do tej samej rodziny ptaków co kolejne dwa prezentowane gatunki: czyż i zięba.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba