WRÓBLOWE: Modraszka

Parus caeruleus Linnaeus, E-Blue Tit, D-Blaumeise, F-Mésange bleue

Modraszki są agresywne zwłaszcza w stosunku do swoich pobratymców, więc trudno sobie wyobrazić dwie pary w tym samym ogrodzie. Na 10 hektarów – głównie siedlisk leśnych – można spotkać 2-5 par. Wiją gniazda w dziuplach z wąskim otworem wejściowym, nawet w słupkach ogrodzeniowych. Pierwszy lęg zaczynają na przełomie kwietnia i maja, a ewentualny drugi – w czerwcu. Samica składa do 12 jaj w odstępach jednodniowych. Wysiaduje je przez 13-14 dni.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba