Odeszła legenda, honory dla wybitnych

Owacją na stojąco Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba pożegnało lokalną legendę i uhonorowało kilkunastu zasłużonych. Zdecydowało też o przyszłości, przyjmując nowy statut i nowe władze.

26 września 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba. W słoneczną, ciepłą sobotę do szkoły podstawowej 103 przy Jeziornej przybyło blisko 40 osób, czyli nieco ponad jedna czwarta wszystkich członków.  Dzięki znacznie niższej niż zwykle frekwencji, ale również znakomitemu prowadzącemu, Rafałowi Świeżakowi, zebranie przebiegło nadzwyczaj sprawnie.  W ciągu 2,5 godzin zrealizowano aż 14 punktów programu.

Statut

Najważniejszym punktem zebrania było przegłosowanie nowego statutu.  Zdecydowana większość obecnych opowiedziała się za przyjęciem tego dokumentu w wersji bez zmian. Aby obowiązywał, nowy statut musi jednak jeszcze poczekać na zarejestrowanie przez sąd.  Gdy to nastąpi, poświęcimy mu osobną wiadomość i omówimy jego główne zmiany.

Honorowi członkowie

Dużo entuzjazmu wzbudziło wśród zebranych przyznanie tytułów członka honorowego z okazji ubiegłorocznej rocznicy 20-lecia Towarzystwa.  Zarząd zaproponował, by tytuł ten przypadł osobom, które wykonały duży wysiłek dla dobra Sadyby, daleko wykraczający poza ich obowiązki zawodowe, wytrwale działały przez dłuższy czas i – co równie ważne – doprowadziły do uzyskania konkretnego efektu.  W wyniku głosowania, zaszczytny tytuł przypadł 14 osobom zarekomendowanym przez Zarząd oraz 2 osobom zgłoszonym z sali przez pierwszego prezesa i założyciela Towarzystwa, Lecha Wysokińskiego.  Oficjalne i uroczyste przyznanie tytułów członka honorowego nastąpi na osobnym spotkaniu już pod rządami nowych władz.  Ale już na tym zebraniu kilku uczestniczących w nim honorowych członków mogło odczuć, że za symbolicznymi tytułami kryje się autentyczna wdzięczność i uznanie członków Towarzystwa – Wiktor Błażewicz, Anna Pietrasz i Lech Wysokiński spotkali się z burzą oklasków.  Pełna lista nagrodzonych wraz z uzasadnieniami znajduje się w załączniku poniżej. 

Nowe władze

Po przyjęciu sprawozdań Zarządu za poprzednie lata oraz udzieleniu ustępującym władzom absolutorium, przyszła kolej na wybory nowych władz.  Pewnym zaskoczeniem dla zgromadzonych była rezygnacja z kandydowania do Zarządu lokalnej legendy, wieloletniego prezesa Towarzystwa – Janusza Białasika. Jak stwierdził, na podjęcie się tego zadania nie pozwala mu już wiek i sytuacja rodzinna. Obiecał jednak, że będzie pomagał w konkretnych sprawach: planu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego, planu miejscowego Miasta Ogrodu Sadyba i rewitalizacji ul. Goraszewskiej. Ze składu poprzedniego zarządu zabrakło również Anny Grajewskiej-Cesluk, która przebywa czasowo za granicą i nie pozostawiła pisemnej zgody na kandydowanie.  Wśród zgłoszonych kandydatur były za to dwie nowe osoby z zachodniej części osiedla, zarekomendowane przez Zarząd: Małgorzata Ries i Paweł Grotowski. Wcześniej sprawdzili się już w kilku projektach Towarzystwa, które zainicjowali i zrealizowali.  Ostatecznie, spośród kilkunastu zgłoszonych osób, zgodę na kandydowanie wyraziło siedem i wszystkie one zostały przegłosowane. W nowym zarządzie, wybranym na 2-letnią kadencję, znaleźli się zatem (w kolejności alfabetycznej): Paweł Grotowski, Andrzej Łokaj (za zgodą Walnego, rozpocznie działalność dopiero od stycznia 2012), Jerzy Piasecki, Paweł Podbielski-Kowalski, Wiesława Puławska, Małgorzata Ries i Ewa Szulc-Dąbrowiecka. Po raz pierwszy od wielu lat w zarządzie przeważyli więc członkowie z młodszej, zachodniej strony Miasta Ogrodu Sadyba.  Zgodnie z obecnym statutem, jak i z nowym, właśnie przegłosowanym, który zacznie obowiązywać po sądowej rejestracji, rozdział funkcji między członkami zarządu nastąpi dopiero na pierwszym zebraniu nowego składu.  Wtedy okaże się m.in., kto będzie prezesem, wiceprezesem, czy skarbnikiem, a kto sekretarzem. 

Na wniosek ustępującego zarządu, Walne zgodziło się powierzyć funkcje członków Komisji Rewizyjnej osobom, które pełniły je w poprzedniej kadencji: Krzysztofowi Bąkowi, Leszkowi Dybowskiemu i Sławomirowi Nałęczowi. Tu również, podobnie jak w Zarządzie, rozdział funkcji nastąpi na pierwszym posiedzeniu nowego składu.

Na koniec zebrania zgłoszono jeszcze kilka wniosków pod adresem nowych władz.  Niespodziewanie, zebranie ponowie nabrało podniosłego charakteru. Jedna z członkiń Towarzystwa wyraziła bowiem podziękowanie za wieloletnią pracę, serce i zaangażowanie, byłemu już Prezesowi, Januszowi Białasikowi.  Gromkim brawom towarzyszyła długa owacja na stojąco.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba