Smog. Pytania i odpowiedzi

Co jest głównym źródłem smogu? Gdzie mogę sprawdzić dane dotyczące poziomu zanieczyszczeń powietrza? Czy noszenie maski antysmogowej coś daje? Kiedy powinna obowiązywać darmowa komunikacja w Warszawie? Czy problem smogu nie jest związany jedynie z sezonem grzewczym?

 • Co jest głównym źródłem smogu?
 Podstawowymi przyczynami zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu do najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych (PM 10, PM 2.5 ), benzo(a)pirenu oraz tlenków azotu jest:
  1. emisja (emisja powierzchniowa), związana z ogrzewaniem mieszkań komunalnych i indywidualnych poprzez nieefektywne spalanie niskiej jakości węgla (muły, floty węglowe miały niekwalifikowane), wilgotnego drewna i śmieci, a także używania niskiej jakości kotłów i pieców.
  2. pojazdy
  3. warunków meteorologicznych i układ zagospodarowania przestrzennego
 • Gdzie mogę sprawdzić dane dotyczące poziomu zanieczyszczeń powietrza? 
Dane można sprawdzić w następujących miejscach:
System monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ). Dostępny jest pod linkiem: http://sojp.wios.warszawa.pl
Kolejnym miejscem jest witryna Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ):
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
Korzystając na co dzień ze stron WIOŚ/GIOŚ warto pamiętać, że używana tam skala jest oparta na polskich normach urzędowych jakości powietrza. Jeśli nie mamy wprawy w interpretacji szczegółowych danych, warto skorzystać z uniwersalnego przelicznika do skali AQI 
(Air Quality Index)

 • https://airly.eu/map/pl/#52.17860,21.06336,i7788
   
 • Czy noszenie maski antysmogowej coś daje? 
Tak, warto nosić maskę w dni, kiedy normy jakości powietrza są przekroczone.
Maska nie zatrzymuje wszystkich zanieczyszczeń, jednak skutecznie pomaga w ograniczeniu wdychania szkodliwych substancji.
Pamiętaj, że w masce oddychanie może być utrudnione, jednak korzyści z noszenia maski przewyższają dyskomfort związany z jej noszeniem.

   
 • Kiedy powinna obwiązywać darmowa komunikacja w Warszawie? 
Jeśli danego dnia poziom PM 10 średnio-dobowo przekroczy 100 µg/m3 oraz prognozy wskazują, że kolejny dzień normy będą przekroczone na co najmniej tym samym poziomie, powinna być wprowadzona bezpłatna komunikacja zbiorowa na ten dzień.

   
 • Czy problem smogu nie jest związany jedynie z sezonem grzewczym? Problem smogu jest wyraźnie odczuwalny w sezonie grzewczym, kiedy występują niezwykle drastyczne przekroczenia dozwolonych dla zdrowia norm jakości powietrza. Jednak jak wynika z raportów np. NIK („Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” z 2014 roku), ruch samochodowy w 2011r. odpowiadał za 63% zanieczyszczeń w Warszawie.
Samochody przyczyniają się do powstawania pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) benzo(a)pirenu oraz tlenków azotu poprzez emisję spalin, ścieranie klocków hamulcowych, opon i nawierzchni oraz wtórne wzbijanie pyłów z powierzchni jezdni.
Alarm smogowy nie zwalcza kierowców, ale uświadamia, że problem indywidualnego transportu samochodowego przyczynia się do powstawania smogu, który ma zły wpływ na całą populację aglomeracji. Zachęcamy do walki o efektywny transport zbiorowy, oraz racjonalną i skuteczną politykę transportową miasta.


 

Tekst na podstawie materiałów Warszawskiego Alarmu Smogowego.
https://alarmsmogowy.pl/
https://www.facebook.com/WarszawskiAlarmSmogowy

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba