Nasz Plan Wdrożenia Bezpieczeństwa i Porządku

W niedzielę 9 czerwca odbyło się Oficjalne Otwarcie Kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, w którym uczestniczyło kilkaset osób, głównie spoza Sadyby (na końcu artykułu zdjęcia i film). Były regaty żeglarskie organizowane przez UKS ze SP 103 , atrakcje zapewnione przez OSiR Mokotów: gry sportowe, a dla najmłodszych zamek dmuchany i muzyka. Przeczytajcie co zrobimy planujemy zrobić aby zmienić oblicze rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie !

Puszczanie muzyki wg Towarzystwa kłóci się z charakterem rezerwatu i zwróciliśmy na to uwagę OSiR, ale pozytywną kwestią było, że organizator wraz z Policją dbali, aby na terenie nie palono grilli i nie spożywano alkoholu. Teren był patrolowany przez policjantów, pod kierownictwem Roberta Jesiołowskiego, Komendanta Komisariatu Warszawa Wilanów.

W ubiegłych latach, początek lata był dla mieszkańców Sadyby początkiem zmagania się z intensywną eksploatacją plaży, libacjami alkoholowymi, zniszczeniami i wszechobecnym dymem z ognisk i grilli.

Tym razem jednak mamy ogromną nadzieję, że będzie inaczej. Jako Towarzystwo nawiązaliśmy ścisłą współpracę z OSiR Mokotów, Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, Policją i Strażą Miejską oraz różnymi grupami mieszkańców, np. psiarzami czy najbliższymi sąsiadami Jeziorka.

Nie możemy ograniczać dostępu do publicznej plaży i Ścieżki Jeziorko Czerniakowskie, ale możemy zadbać, żeby odwiedzający zachowali się w sposób odpowiedni do miejsca tak szczególnego, jakim jest rezerwat i uszanowali panujące tu zasady. Na pewno nie będzie to łatwe wyzwanie. Wymaga mocnego zaangażowania się i współdziałania wyżej wymienionych grup. Jeżeli się nam teraz nie powiedzie ochrona naszych zasobów, to prawdopodobnie utracimy Jeziorko na długie lata, bo zostanie zdewastowane.

Jakie mamy nadzieje? Kluczowym miejscem wydaje się teren plaży (ul. Jeziorna 4), będący w zarządzie OSiR Mokotów. Obecny gospodarz widzi potencjał terenu i możliwość przekształcenia plaży publicznej w miejsce uporządkowane, gdzie  mieszkańcy odpoczywają na łonie natury, regenerując siły. Towarzystwo, wspólnie z OSiR, działa w celu kreowania pozytywnych zachowań odwiedzających.

Razem podjęliśmy pewne ustalenia:

1. Liczba imprez masowych zostanie ograniczona do dwóch, na początek i koniec sezonu (Oficjalne Otwarcie Kąpieliska z regatami rodzinnymi oraz Maraton Pływacki im. Kazika Szlasy).

2. Obecność pracowników OSiR w dni powszednie i pilnujących porządku na terenie plaży (już wprowadzone). Zalecane jest, aby pracownicy byli czujni, aktywni i konsekwentni w działaniu.

3. Podłączenie kamery na terenie plaży do monitoringu miejskiego (proces powinien być zakończony do 21 czerwca). Umożliwi to szybką reakcję Policji i dokumentowanie zdarzeń.

4, Przygotowanie regulaminu w formie piktogramów do dnia 15 czerwca – zakaz spożywania alkoholu, palenia ognia, prośba o zachowanie ciszy.

Dodatkowo na terenie całego rezerwatu będzie działał strażnik Jeziorka Czerniakowskiego, w okresie od 11 czerwca do końca września. Funkcjonariusz ten będzie oznaczony specjalną kamizelką z napisem „Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego” i będzie pełnił służbę 24 na . dobę  przez siedem dni w tygodniu.

Wszelkie incydenty (jeśli Wasza interwencja nie jest skuteczna) kierujcie do Strażnika.  Telefon komórkowy Strażnika Jeziorka zostanie podany do końca tygodnia.

Niezależnie, można też powiadomić służby, zgodnie z wytycznymi – kliknij tutaj.

Dzięki nawiązaniu współpracy Towarzystwa ze służbami – teren Jeziorka jest uznany za priorytet w patrolach, wszystkie służby są dokładnie wprowadzone w temat – Towarzystwo przekazało im mapki jeziorka z zaznaczonymi strategicznymi punktami. Komendant Straży Miejskiej na Mokotowie i Komendant Komisariatu Warszawa Wilanów zadeklarowali dodatkowe patrole piesze wokół Jeziorka.

Naszym bezwzględnym priorytetem staje się przywrócenie Jeziorka mieszkańcom, rodzinom, wycieczkom szkolnym, ludziom, którzy uszanują wartości rezerwatu. W pierwszej kolejności chcemy zadbać o bezpieczeństwo i porządek (brak ognisk, grilli, dewastacji, libacji alkoholowych, zachowanie czystości). Kluczowa będzie nasza obywatelska postawa i reagowanie na incydenty – edukacja odwiedzających, sprzątanie i powiadomienie Strażnika. Prosimy Was też o obserwację i uwagi, jak działa Strażnik, a także czy interwencje Straży Miejskiej i Policji są skuteczne. W następnym artykule więcej o Strażniku Jeziorka.

Wierzymy, że to My tworzymy rzeczywistość.

 

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba