Wkrótce pójdziemy nowym szlakiem latarni

Już w maju przejdziemy się nową ścieżką edukacyjną po Sadybie. Szlak latarni gazowych połączy obie części Miasta Ogrodu – wschodnią i zachodnią.

Przedmiotem ekspozycji będą latarnie gazowe oraz obiekty zabytkowe znajdujące się na szlaku.  Ścieżka składać się będzie z kilkudziesięciu tablic edukacyjnych oraz szyldów kierunkowych (tj. wskazujących kierunek zwiedzania).  Tablice i szyldy zostaną umieszczone na prywatnych ogrodzeniach wzdłuż ulic, na których zamontowane są latarnie gazowe oraz wzdłuż ulic je łączących.

Celem projektu jest publiczne wyeksponowanie dziedzictwa materialnego osiedla „Miasto Ogród Sadyba” – mijanych latarni gazowych i obiektów zabytkowych.  Dzięki niemu organizatorzy mają nadzieję zwiększyć świadomość mieszkańców Sadyby na temat dziedzictwa  kulturowego, jakie znajduje się na zamieszkiwanym przez nich terenie, w tym zwrócić ich uwagę na unikatowość oświetlenia gazowego i projekt jego stopniowej rewitalizacji.

Uroczyste otwarcie szlaku, planowane na 18 maja 2012, będzie powiązane z oprowadzaniem przez przewodnika. 

Organizatorem szlaku jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba, a sponsorem – bez którego ścieżka ta nie powstałaby – jest spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie, Gazownia Warszawska.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba