Sadyba w ogniu – 1939

„Bój w obronie Fortu Czerniakowskiego był to jeden z najoarniejszych bojów w obronie Warszawy” płk dypl. Marian Porwit – dowódca zachodniego przedmościa obrony Warszawy. W czasie walk o Warszawe, we wrześniu 1939 roku, teren Fortu Czerniakowskiego i Sadyby obsadzili żołnierze II batalionu 360 Pułku Piechoty, oraz ochotnicy z Batalionu im. Ordona. Był to najbardziej wysuniśty na południe punkt oporu. od 17 września żołnierze walczyli w okrążeniu, stawiając zacięty opór niemieckim najeźdźcom. Obrona trwała aż do 26 września, kiedy Niemcy zdobyli Fort.

Zdjęcia, pochodzą z dwóch prywatnych albumów fotograficznych, wykonanych niegdyś przez żołnierzy niemieckich. Albumy te znajdują się obecnie w Polsce i stanowią doskonały dokument obrazujący zmagania o Fort Czerniakowski w 1939 r. Jeden z albumów został podpisany przez właściciela. Na okładce widnieje napis: Hans Günter Spangenberg. Po dotarciu do materiałów źródłowych okazało się, że żołnierz ten, w stopniu kapitana, dowodził 2 Kompanią 88 Batalionu Saperów, która brała bezpośredni udział w zdobyciu fortu. Niewątpliwie, jest to duży zbieg okoliczności, że w swych poszukiwaniach trafliśmy na album oficera Wehrmachtu, bezpośrednio związanego z historią naszego fortu. Hans Günter Spangenberg był autorem unikalnej, pisemnej relacji z ataku na fort, która została przetłumaczona na język polski i zamieszczona w publikacji, wydanej w 1941 r. w Wielkiej Brytanii przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Studium to dotyczy organizacji, użycia i działania oddziałów szturmowych saperów. Drugi album ukazuje kampanie wrześniową, widzianą oczami żołnierza z 72 Regimentu Piechoty Wehrmachtu, wchodzącego w skład 46 Dywizji Piechoty.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba