Towarzystwo „Miasto-Ogród Czerniaków” Sp. z o.o.

Projekt Sosnowskiego i Jawornickiego stanowił tylko wizję wzorcowej osady na przedmieściach miasta. Jej wdrożenie powierzono Towarzystwu „Miasto-Ogród Czerniaków” Sp. z o.o.

To ono było odpowiedzialne za wtórną parcelację gruntów, tworzenie infrastruktury drogowej, doprowadzenie mediów i zatwierdzanie szczegółowych projektów zabudowy sprzedanych działek. Mieszkańcy – kupując nieruchomość – musieli konsultować z Towarzystwem różne szczegóły dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy, ustawienia budynków względem sąsiadów i linii zabudowy, zewnętrznego kształtu budynków, rozplanowania ogródków i ogrodzeń. Te ograniczenia własności obowiązywały przez 36 lat od chwili zakupu. Szczegółowy wykaz tych ograniczeń zawiera wypis z księgi wieczystej z 1929 roku, wiernie spisany z oryginału przez lokalnego społecznika Stefana Maciąga.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba