Szkoła

Dużym magnesem dla rodzin z dziećmi stała się szkoła podstawowa uruchomiona w 1933 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Czerniaków.

W przejętym od wojska drewnianym parterowym baraku, naprzeciwko bloku oficerskiego na Morszyńskiej, uczyły się najpierw 3 klasy. Szkoła była płatna i dość droga – miesięczne czesne kosztowało ok. 30 złotych. Chodziły więc do niej głównie dzieci oficerów i wyższych urzędników mieszkających w pobliskich domach. Co dziesiąty uczeń miał prawo do bezpłatnej nauki – prawo to przysługiwało jednak tylko tym, których nie stać było na opłatę. Wewnątrz budynek był wyposażony dość skromnie – sala gimnastyczna składała się z kilku drabinek, a sale lekcyjne ogrzewane były piecami kaflowymi. Na zewnątrz szkoły istniała żużlowa bieżnia, drabinki i huśtawka. Był też ogródek warzywny, uprawiany przez uczniów.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba