Mieszkańcy

Mieszkańcy Miasta-Ogrodu Czerniaków żyli początkowo w cieniu wojskowej osady Sadyba nad Fortem Czerniakowskim. Choć nastali tu o kilka lat wcześniej, to długo było ich mniej niż oficerów.

Przedstawiciele obu osad żyli jednak ze sobą w „zgodnej symbiozie i związkach towarzyskich”. Jak pisał historyk Sadyby i jej zmarły mieszkaniec, Janusz Bronowicz „Sadyba była znacznym skupiskiem warszawskiej inteligencji. (…) Sadybscy cywile reprezentowali wszelkie możliwe zawody. Byli wśród nich lekarze, stomatolodzy, farmaceuci, inżynierowie, prawnicy, aktorzy, muzycy, artyści malarze, literaci, przemysłowcy, handlowcy, urzędnicy i społecznicy. (…) Z upływem czasu pobudowawszy już swoje siedziby, poprawiali sadybianie status materialny. Wielkich fortun nie było, na ogół jednak ludziom powodziło się dobrze. Młodzież uczyła się w dobrych szkołach. W rezultacie jej poziom umysłowy i moralny w porównaniu z dzisiejszymi kryteriami — był zdecydowanie wysoki.”

Z bardziej znanych dorosłych mieszkańców cywilnej osady należy wymienić architekta Karola Sicińskiego, aktora filmowego Władysława Waltera i aktora teatralnego - Jana Kochanowicza. Mieszkali tu też wspomniany Marian Rapacki, prezes Społem, oraz Jan Piekałkiewicz, delegat rządu na kraj z ramienia rządu polskiego w Londynie + foto

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba