Miasto-Ogrod Czerniaków do 1945 roku

Miasto-Ogród Czerniaków dwukrotnie zmieniało swoje oryginalne granice, rozplanowane ok. 1923 r. w zakresie zatwierdzonym przez Magistrat.

Najpierw w 1929 r. przyłączono teren na północ od ul. Goraszewskiej do ul. Św. Bonifacego. Potem - w 1934 roku – teren od św. Bonifacego do Woziwody. Przyłączone obszary pokazują główny kierunek ekspansji osady. Projekt Sosnowskiego i Jawornickiego z 1921 r. zrealizowano właśnie tam – i tylko tam – na zachód od Jeziora Czerniakowskiego. Tam, gdzie działała pierwotna spółka Miasto-Ogród Czerniaków. Tereny po wschodniej stronie, które spółka ta odsprzedała kilku towarzystwom parcelacyjno-budowlanym, nigdy nie doczekały się planowej zabudowy. Na negatywne skutki rozproszenia własności nałożył się kryzys finansowy, który zmusił właścicieli posesji do dogęszczenia zabudowy. Upadek idei miasta-ogrodu przypieczętowała II Wojna Światowa. Tylko nieliczne domy zachowały swe dachy i wróciły do pierwotnych właścicieli.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba