ul. Morszyńska 9

Dom hr. Remigiusza Grocholskiego, adiutanta Piłsudskiego, członka Komendy Głównej AK, komendanta działającej podczas okupacji legendarnej jednostki “Wachlarz”.

Zamieszkały przez jego brata - Franciszka Xawerego. Architekt nieznany. Franciszek Grocholski pochodzi z rodziny ziemiańskiej. Wykształcony w Akademii Handlowej w Belgii, do II wojny św. administruje majątkiem matki (z d. Zamojskiej) i Czetwertyńskich. Od 1943 r. w AK i w wywiadzie.  Po wojnie, aresztowany za zdradę ojczyzny i osadzony w więzieniu na ul. Rakowieckiej.  Tam dzieli pryczę z późniejszym Ministrem Spraw Zagranicznych, Władysławem Bartoszewskim, który tak go wspomina w książce Wywiad – Rzeka: „Siedział z nami również człowiek, który zadziwiał mnie kulturą, wykwintnym sposobem bycia i dziecięcą naiwnością”.  W wyniku procesu pokazowego, skazany na śmierć i rozstrzelany na Mokotowie w 1947 r. Sąd Najwyższy RP uniewinnia go z zarzutów w 1991 r. Śmierć Xawerego kończy pasmo rodzinnych tragedii – spośród 5 braci, tylko 1 umiera śmiercią naturalną – Tadeusza mordują bolszewicy w 1920, Michała – kłusownicy w 1924, Henryka – Niemcy w 1939, a Xawerego - władze komunistycznej Polski w 1947.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba