Szkoła powszechna

Na początku lat 30., gdy domy Sadyby Oficerskiej są już w większości zamieszkane przez rodziny wojskowych, zaczyna doskwierać problem braku szkoły.

Najbliższa znajduje się na ul. Chełmskiej. Wożenie dzieci do szkoły nie jest w tamtych czasach  w zwyczaju.  Inicjatywę zbudowania nowej szkoły podejmuje ówczesny prezes spółdzielni Sadyba oraz Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Czerniakowa (a jednocześnie zastępca szefa gabinetu Ministra Spraw Wojskowych w latach 1926-32), ppłk Feliks Kamiński.  Sam ojciec trójki dzieci, zwraca się o pomoc do Spółdzielni „Zespół Nauczycielski” (posiadającej już dwie szkoły powszechne – na Chełmskiej i w Pruszkowie).  Ta zgadza się utworzyć nową szkołę powszechną na Czerniakowie.

Dzięki wsparciu płk. F. Kasprzyckiego, mieszkańca domu przy ul. Morszyńskiej, a od 1930 r. wiceministra spraw wojskowych, szkoła przejmuje od Ministerstwa Spraw Wojskowych lokal w drewnianym budynku naprzeciwko Bloku Oficerskiego (po zachodniej stronie ul. Powsińskiej).  Na czele komitetu organizacyjnego stają F. Kamiński i mieszkaniec bloku - gen. J. Branicki.  Ze zbiórki pieniężnej w osadach Sadyba Oficerska i Miasto-Ogród Czerniaków uzyskują 1000 zł, przeznaczając je na remont i wyposażenie szkoły. Szkoła rozpoczyna pierwszy rok szkolny we wrześniu 1933 r.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba