Fort IX - budowle wojskowe na przedmieściach Warszawy

Początki zabudowy okolic Fortu IX sięgają roku 1887. Wtedy to z gruntów prywatnych Dóbr Czerniaków władze carskie wyodrębniają miejsce pod przyszły fort.

Wybudowany w 1889, pełni on rolę obronną do 1915. Rok później władze niemieckie włączają tereny Czerniakowa do Warszawy, otwierając tym samym nowy kierunek rozwoju (i zabudowy) miasta, ale sam Fort i jego obrzeża pozostają niewykorzystane przez kolejnych 5 lat.  Sytuacja zmienia się dopiero 8 marca 1921, gdy na mocy kończącego wojnę polsko-bolszewicką Traktatu Ryskiego wszystkie tereny zajęte przez instytucje dawnych władz zaborczych, przechodzą w ręce Skarbu Państwa Polskiego.  W ten sposób położony w centrum przyszłej osady oficerskiej Fort IX przechodzi do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych. Władze wojskowe lokują w budowlach fortecznych Fortu IX magazyny materiałów wybuchowych dla Warsztatów Elaboracji Pocisków, znajdujących się w Forcie Legionów Dąbrowskiego (d. Forcie „Cze”) przy ul. Idzikowskiego.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba