Walne Zgromadzenie Członków TSK MOS

Dnia 16 maja br. (w Sobotę) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa  o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej 115 przy ul. Okrężnej 80.  Załączamy Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Towarzystwa za okres 10.2011-04.2015.

Dokument do pobrania: Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa

Na Zebraniu zdecydujemy o zmianach w Statucie  oraz  jaka będzie dalsza forma działania Towarzystwa - jakie będą nasze cele i priorytety na następną kadencję, ale co najważniejsze jak zorganizować pracę Towarzystwa by jeszcze lepiej integrować społeczność lokalną, dziać skuteczniej oraz pełniej wykorzystywać potencjał naszych członków. 
Jeśli nam się to uda, to w oparciu o nasze wszechstronne i wieloletnie doświadczenie możemy dalej przyczyniać się do rozwoju naszego Miasta Ogród Sadyba.

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba