Seminarium edukacyjne w Anglii

Z inicjatywy Towarzystwa Miasto-Ogród Sadyba, warszawscy urzędnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w dwudniowym seminarium edukacyjnym w angielskiej miejscowości Letchworth. 20 i 21 maca 2007 r. w tym pierwszym na świecie mieście-ogrodzie, położonym 50 km od Londynu, wspólnie poznawali historyczne założenia idei miast-ogrodów oraz mechanizmy zarządzania takim miastem.

Seminarium miało przede wszystkim na celu pogłębienie i ujednolicenie wiedzy wyższych urzędników m.st. Warszawy na temat pierwotnej koncepcji miast-ogrodów oraz obecnej praktyki zarządzania nimi na przykładzie osady w Letchworth.  Organizatorzy seminarium - British Council, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Letchworth Garden City Heritage Foundation i nasze Towarzystwo - liczyli na to, że informacje zdobyte podczas wyjazdu pozwolą urzędnikom podejmować spójne i zgodne z pierwotnymi ideami decyzje dotyczące przyszłości warszawskich miast-ogrodów. Drugim celem wyjazdu było pogłębienie związków między organizacjami pozarządowymi w Polsce i Anglii oraz nawiązanie między nimi długoterminowej relacji, zorientowanej na wzajemną wymianę doświadczeń i praktyk. Chodziło o to, by rozproszone dziś stowarzyszenia z miast-ogrodów w Polsce i Anglii mogły się wzajemnie poznać i stworzyć wizję ściślejszej współpracy.

W seminarium wzięło udział 18 osób. Większość z nich stanowili wyżsi urzędnicy i specjaliści m.st. Warszawy, zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących stołecznych miast-ogrodów, w tym zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (dawnego Biura Naczelnego Architekta Miasta)- Jolanta Latała, naczelnik wydziału planowania miejscowego w tym biurze - Marek Mikos oraz stołeczny konserwator zabytków - Ewa Nekanda-Trepka. Drugą, mniejszą grupę uczestników stanowili przedstawiciele organizacji pozarządowych z miast-ogrodów w Warszawie i okolicach (Podkowa Leśna, Sadyba, Włochy, Milanówek), którzy chcą wprowadzać modelowe rozwiązania z angielskich miast-ogrodów w swoich okręgach.

Seminarium składało się z dwóch części.  W pierwszej – dotyczącej przeszłości, uczestnicy zapoznali się z podstawami i historią idei miast-ogrodów oraz odbyli spacer-wycieczkę z przewodnikiem po najważniejszych miejscach Letchworth.  Podczas prezentacji multimedialnej i późniejszego spaceru poznali ogólne założenia urbanistyczne miasta, architekturę domów, rozlokowanie budynków i terenów publicznych.  W drugiej części – poświęconej teraźniejszości, uczestnicy wzięli udział w seminarium dotyczącym narzędzi prawnych stosowanych do utrzymania pierwotnych ideałów miasta-ogrodu oraz wyzwań, przed którymi stoją tamtejsi urzędnicy.  Tą drugą część poprowadzili w formie warsztatów przedstawiciele lokalnych urzędów (m.in. konserwator zabytków oraz naczelnik biura planowania miejscowego) i organizacji zaangażowanych w zarządzanie Letchworth (m.in. członek zarządu Fundacji Letchworth).  Uczestnicy poznali zakres odpowiedzialności tych instytucji, obszary i metody współpracy z innymi lokalnymi urzędami i organizacjami, sukcesy i problemy, oraz narzędzia prawne.  Spotkali się również z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, którzy opowiedzieli im o społecznym aspekcie życia w mieście-ogrodzie. 

Wyjazd do Anglii był nieprzypadkowy. Miasto-ogród to bowiem idea społeczna i urbanistyczna, stworzona właśnie w Anglii przez angielskiego stenografa Ebenezera Howarda (w 1898 r.). To w Anglii powstały i nadal działają – z dużym sukcesem - pierwsze wzorcowe osady stworzone według tej idei: w Letchworth, Welwyn i Hampstead Garden Suburb. Tu miasta-ogrody są szczególnie chronione i cenione, i tu dorobiły się najbardziej zaawansowanych rozwiązań organizacyjno-prawnych.

Ewa Nekanda-Trepka, Stołeczny Konserwator Zabytków, tak podsumowała wyjazd: „Ciekawe było zobaczyć, jak miasto Letchworth, które powstało ponad 100 lat temu, potrafiło znakomicie się rozwijać, a jednocześnie zachować swój pierwotny charakter i styl. Nie jest to skansen, lecz żywa społeczność. Niektóre rozwiązania, które decydują o utrzymaniu żywotności i dziedzictwa tego miejsca, są na tyle ciekawe, że będziemy chcieli je przenieść do warszawskich miast-ogrodów na Sadybie i we Włochach.”

Zobacz zdjęcia z seminarium

Zobacz komunikat urzędu miasta o seminarium

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba