Program Wyborczy - Aleksandra Karkowska

Aleksandra Halina Karkowska

Ekspert współpracujący, Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Miasto Ogród Sadyba

 

Z zamiłowania organizator, z zawodu konsultant, z wykształcenia ekonomista. Pracując dla międzynarodowych korporacji, zdobyłam doświadczenie w projektowaniu sprawnych organizacji oraz wprowadzaniu zmian w organizacjach.

Z zamiłowania organizator, z zawodu konsultant, z wykształcenia ekonomista. Pracując dla międzynarodowych korporacji, zdobyłam doświadczenie w projektowaniu sprawnych organizacji oraz wprowadzaniu zmian w organizacjach.

Od 15 lat mieszkam na Dolnym Mokotowie. Interesuje mnie to, co dzieje się wokół. Sama działam wedle zasady: „Jeśli czegoś pragniesz, to zorganizuj. Nie czekaj, aż inni zrobią to za Ciebie”.

Od kilku lat biorę czynny udział w przygotowaniu lokalnego festiwalu kulturalnego Otwarte Ogrody na Sadybie, w 2014 jako jego główny koordynator. 

Zainteresowania – aranżacja wnętrz oraz podróże.

Bieżące informacje i możliwość zadania pytań Oli:

https://www.facebook.com/events/1392366187683486/?ref=ts&fref=ts

email: aleksandrakarkowska@yahoo.com

 

Program Wyborczy 
Wybory Samorządowe 2014, Mokotów, Okręg IV (Augustówka, Czerniaków, Sadyba, Siekierki, Sielce)

Szanowni Państwo,

Okręg IV Mokotowa to największy obszar wyodrębniony dla potrzeb wyborów samorządowych. Zawiera wiele rejonów Mokotowa takich, jak: Augustówka, Czerniaków, Sadyba (tylko część od ul. Powsińskiej do Jeziorka), Siekierki, Sielce, ale również fragmenty Wierzbna czy Ksawerowa.

Moim hasłem jest „działam lokalnie”, bo interesują mnie lokalne problemy mieszkańców. Ponieważ od 15 lat jestem mieszkanką Dolnego Mokotowa, mam wrażenie, że znam problemy tutejszych mieszkańców. Dlatego w moim programie wyborczym koncentruję się na wybranych obszarach Okręgu. Są to Augustówka, Czerniaków, Sadyba, Siekierki i Sielce.  Oczywiście będę też pracowała na rzecz  drugiej części Sadyby należącej do miasta-ogrodu bo obszar został podzielony na okrąg IV i V.

Po analizie problemów poszczególnych obszarów, widzimy, że problemy mamy bardzo podobne. Wszystkim nam zależy na poprawie bezpieczeństwa, remoncie ulic i chodników, zadbaniu o tereny zielone, sprawniejszej komunikacji z władzami dzielnicy. Poszczególnym punktom możemy nadać inny priorytet biorąc pod uwagę konkretny obszar oraz przypisać odpowiednie przykłady. 

Oczywiście nie jest to lista wszystkich naszych problemów, jak również nie mogę Państwa zapewnić, że wszystkie te problemy rozwiążę. Mogę zapewnić jednak, że tym właśnie problemom przyjrzę się dokładnie i dołożę wszelkich starań, aby je rozwiązać.

Poniżej mój program wyborczy w podziale na 3 części:

 1. Sadyba (od ul. Powsińskiej do Jeziorka) oraz ul. Bernardyńska
 2. Augustówka i Siekierki
 3. Czerniaków i Sielce.

 

SADYBA (od ul. Powsińskiej do Jeziorka), CZERNIAKÓW (u. Bernardyńska)

 1. Jakość życia codziennego
  • Remont chodników i ulic (m.in. ul. Godebskiego, ul. Goraszewska, ul. Morszyńska, ul. Zielona)
  • Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez instalację oświetlenia i monitoringu oraz skoordynowanie działań Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami
  • Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza (fetor z przetwórni śmieci)
  • Poprawa warunków wywozu nieczystości (doprowadzenie do odbioru odpadów zielonych z prywatnych posesji)
  • Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z osiedla przez organizowanie cyklicznych amatorskich wydarzeń sportowych, z nagrodami (np. lokalny bieg, turniej tenisa, turniej szóstek piłkarskich)
  • Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami a władzami dzielnicy w celu realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców
    
 2. Tereny zielone
  • Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Czerniakowskiego poprzez jego uporządkowanie, budowę ścieżki ekologiczno- edukacyjnej, rewitalizację plaży, bezpieczne kąpielisko w okresie letnim
  • Ochrona terenów wokół Jeziorka Czerniakowskiego przed zabudową
  • Stworzenie parku wzdłuż kanału pomiędzy osiedlem Bernardyńska a osiedlem Marvipol
    
 3. Kultura i historia
  • Powołanie ośrodka działań kulturalnych
  • Pozyskiwanie środków finansowych i wsparcia organizacyjnego dla realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych (m.in. Festiwal Otwarte Ogrody, wystawy)
  • Wyeksponowanie historycznego charakteru okolicy m.in. poprzez rewitalizację historycznych traktów (m.in. ul. Goraszewska) oraz ustawienie spójnych, stylizowanych elementów małej architektury typu: tablice, śmietniki, kosze na śmieci, latarnie
    

SIEKIERKI, AUGUSTÓWKA

 1.  Jakość codziennego życia
  • Doprowadzenie do realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (m.in. ul. Antoniewska, ul. Polska, ul. Gościniec, ul. Gwintowa, ul. Kątna, część ul. Bluszczańskiej)
  • Remont ulic i budowa chodników (m.in. ulice Antoniewska, Augustówka, Bartycka, Polska, Gwintowa)
  • Instalacja oświetlenia ulic (m.in. ul. Bluszczańska) i monitoringu
  • Poprawa bezpieczeństwa w okolicy przez skoordynowanie działań Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami
  • Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z osiedla przez organizowanie cyklicznych amatorskich wydarzeń sportowych, z nagrodami (np. lokalny bieg, turniej tenisa, turniej szóstek piłkarskich)
  • Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami a władzami dzielnicy w celu realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców
    
 2. Tereny zielone
  • Tworzenie ogólnodostępnych miejsc zielonych (parków, skwerów, placów zabaw)
  • Zadbanie o niezagospodarowane tereny zielone, stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego (Fort Augustówka)
  • Zagospodarowanie terenów wokół pobliskiego Jeziorka Czerniakowskiego poprzez ich uporządkowanie, budowę ścieżki ekologiczno-edukacyjnej, rewitalizację plaży 
    

SIELCE, CZERNIAKÓW

 1. Jakość codziennego życia
  • Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu poprzez instalację oświetlenia i monitoringu oraz skoordynowanie działań Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami
  • Remont ulic i chodników (m.in. ul. Czerska, ul. Hołówki)
  • Budowa miejsc parkingowych (m.in. ul. Czerniakowska, ul. Gagarina)
  • Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z osiedla przez organizowanie cyklicznych amatorskich wydarzeń sportowych, z nagrodami (np. lokalny bieg, turniej tenisa, turniej szóstek piłkarskich)
  • Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami a władzami dzielnicy w celu realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców
    
 2. Tereny zielone
  • Tworzenie ogólnodostępnych miejsc zielonych oraz rewitalizacja istniejących parków i skwerów (np. przy Hołówki)
  • Modernizacja i tworzenie placów zabaw (np. przy ul. Lubkowskiej, między ul. Stępińską a ul. Sielecką)
    
 3. Kultura i historia
  • Powołanie ośrodka działań kulturalnych z zajęciami dla wszystkich grup wiekowych
  • Promocja historycznego charakteru terenu m.in. poprzez ustawienie pamiątkowej ławeczki Stanisława Grzesiuka czy rewitalizację oświetlenia przy ul. Hołówki 
    

Towarzystwo udziela Oli  pełnego poparcie. Dała się ona poznać  jako bardzo dobry organizator  Festiwalu Otwarte Ogrody i osoba działająca z pasją dla społeczności lokalnej.  Stawiamy na wiarygodnych i bezpartyjnych kandydatów.   Wierzymy, że posiadając wrażliwość społeczną będą działali dla nas mieszkańców.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba