Nowe władze Towarzystwa 2015

16 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Poza podsumowaniem poprzedniej kadencji, wybrano nowe władze, w tym nowy zarząd na czele z Jerzym Piaseckim.

Trwająca 3,5 roku kadencja Zarządu została uznana za bardzo udaną. Przy bardzo dużym udziale Towarzystwa udało się wprowadzić kilka rozwiązań systemowych - po 8 latach i 9 miesiącach uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania dla obszaru Miasto Ogród Sadyba oraz Plan Ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. Ponadto działaliśmy w wielu innych dziedzinach - prowadząc działania kulturalne, uczestnicząc z sukcesami w budżecie partycypacyjnym i prowadząc szeroko zakrojone poradnictwo dla mieszkańców. Pełne sprawozdanie z prac Towarzystwa w ostatniej kadencji znajduje się pod adresem: http://miasto-ogrod-sadyba.pl/index.php….

Podczas Walnego Zgromadzenia przegłosowano dwie zmiany w statucie organizacji: rozszerzono obszar działania Towarzystwa na Jeziorko Czerniakowskie i otulinę oraz wprowadzono możliwość reprezentowania organizacji przez dwóch wiceprezesów (na wypadek nieobecności prezesa).

Zgromadzeni członkowie zdecydowali też o podwyższeniu składek członkowskich, które pomimo inflacji pozostawały na tym samym poziomie od 8 lat. Nowa składka dla pracujących wynosi 72 złote rocznie, a dla niepracujących i studentów – 32 złote.  Zmiany wysokości opłat wejdą w życie od 1 stycznia 2016.

Członkowie Towarzystwa, przybyli do szkoły podstawowej 115 przy Okrężnej 80, dyskutowali również o kierunkach działania na następną kadencję Zarządu.  Za priorytetowe uznano:

 • dalsze budowanie społeczności lokalnej (prawa i obowiązki), szersze włączanie się członków w działania Towarzystwa 
 • integrację mieszkańców i działania kulturalne w mieście ogrodzie
 • dbanie o wdrażanie rozwiązań systemowych i ich przestrzeganie 
 • uporządkowanie i właściwe zagospodarowanie okolic Jeziorka Czerniakowskiego 
 • inne: bezpieczeństwo i porządek, inwestycje, zieleń i inne.

Pod koniec zebrania przeprowadzono najbardziej emocjonujący punkt programu – wybory nowego zarządu i nowej komisji rewizyjnej. Do nowego zarządu weszli: Aleksandra Karkowska, Katarzyna Molska, Dorota Sibiga, Jolanta Sinkiewicz, Wiesława Puławska, Izabela Zabielska i Jerzy Piasecki. Z kolei Komisja Rewizyjna działać będzie przez najbliższe 2 lata w składzie: Leszek Dybowski, Janusz Białasik i Andrzej Łokaj.

Nowe władze

Zgodnie ze statutem Zarząd ukonstytuował się na swoim pierwszym zebraniu, które odbyło się 22 maja. Zarząd podzielił między siebie funkcje w następujący sposób:

 • Jerzy Piasecki - Prezes 
 • Aleksandra Karkowska - Wiceprezes 
 • Izabela Zabielska - Wiceprezes 
 • Dorota Sibiga - Sekretarz 
 • Wiesława Puławska - Skarbnik 
 • Katarzyna Molska - Członek 
 • Jolanta Sinkiewicz Członek

Warto powiedzieć kilka słów o nowych członkach Zarządu: Aleksandry Karkowskiej nie trzeba przestawiać - inspiratorka i organizatorka z niespożytą energią, od dwóch lat główny koordynator festiwalu Otwarte Ogrody. Izabela Zabielska, Dorota Sibiga i Jolanta Sinkiewicz to lokalne aktywistki, działające na rzecz ograniczenia zabudowy terenu "Sadybianki", ale też biorące aktywny udział w licznych innych inicjatywach, takich jak dbanie o czystość i porządek. Katarzyna Molska to ekspert Towarzystwa w kwestii projektowania terenów zielonych, jak również inicjator działań integracyjnych i kulturalnych. Z poprzedniego składu Zarządu pozostali: była skarbniczka organizacji - Wiesława Puławska oraz dotychczasowy wiceprezes – Jerzy Piasecki.

Cele i priorytety nowego Zarządu zostaną ustalone po zakończeniu festiwalu Otwarte Ogrody. Już jednak wiadomo, że kluczem do rozwoju naszego unikalnego osiedla będzie aktywne włączanie się członków i sympatyków w działania.
27 maja odbyło się pierwsze spotkanie nowej Komisji Rewizyjnej.  Ustalono na nim, że przewodniczącym tego organu zostanie Leszek Dybowski, a wiceprzewodniczącym – Janusz Białasik.

https://www.facebook.com/tskmos/photos/a.444967777045.242667.189396922045/10152771052447046/?type=1&theater

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba