My decydujmy jak wykorzystywać teren WOPR

Drodzy Sadybianie,

Wieloletnie działania Towarzystwa na rzecz uratowania i ochrony Jeziorka Czerniakowskiego wzbudziły uznanie Władz Dzielnicy i doprowadziły uznania nas jako bardzo dobrze zorganizowanej społeczności, z której znaniem należy się liczyć.

Obecnie, do dnia 30 czerwca, są prowadzone konsultacje odnośnie sposobu zagospodarowania terenu przy ul. Jeziornej 4 - tzw. terenu WOPR (mapę znajdziecie Państwo w linku do konsultacji). W konsultacjach może brać udział każdy, bo teren ma znaczenie ponadlokalne - plaża ściąga amatorów z całej Warszawy. Ważne jest natomiast, abyśmy to my - mieszkańcy Miasta Ogrodu - wzięli aktywnie udział w konsultacjach i zadbali o nasze lokalne interesy:

1) po pierwsze powinniśmy zgłosić nasze potrzeby co do sposobu zagospodarowania tego terenu - bo to my na co dzień z niego korzystamy;

2) po drugie możemy zgłosić ewentualne uwagi co organizacji terenu (kąpieliska), jako że teren jest eksploatowany masowo w miesiącach letnich co może przysparzać nam - mieszkańcom pewnych uciążliwości.

Co do punktu 1. uważamy, że jednym z pomysłów mogłoby być stworzenie lokalnego ośrodka kultury i integracji sąsiedzkiej (miejsce spotkań mieszkańców, realizacji pasji - np. prób zespołu Sadyba Śpiewa itd., organizacji wystaw i warsztatów, czy wreszcie siedziba Towarzystwa). Jeśli ten pomysł Wam się podoba uwzględnijcie go proszę w ankiecie.
Co do punktu 2. warto się zastanowić, jakie rozwiązania wprowadzić, aby na plaży było bezpiecznie i spokojnie, oraz że teren ten jest częścią rezerwatu.

Konsultacje przebiegają dwutorowo:
1) koniecznie wypełnijcie ankietę, w której można umieścić swoje uwagi - http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jak-zmienic-teren-przy-jeziorku-czerniakowskim

2) weźcie udział w konsultacjach z architektami:
- 20 czerwca (środa), godz. 17:30 - 20:00, w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Jeziornej 5/9. Spotkanie (drugie z kolei) będzie miało formę warsztatową - posłuży omówieniu tego, co wiemy i co zdiagnozowaliśmy podczas konsultacji 17 czerwca oraz krótkiej dyskusji na temat możliwości zagospodarowania omawianego terenu;
- 27 czerwca (środa), godz. 17:30 - 20:00, w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Jeziornej 5/9 - spotkanie trzecie to praca na makiecie i wypracowanie priorytetów do realizacji.

Jeśli my, jako społeczność lokalna, chcemy decydować o naszym sąsiedztwie, to teraz jest ten czas. Inaczej decyzje zapadną bez naszego udziału.

Pozdrawiamy.
Zarząd Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba

Mieszkamy, tworzymy, działamy razem.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba