Działania antysmogowe - List do Burmistrza Mokotowa

Pan Bogdan Olesiński

Burmistrz Dzielnicy Mokotów

pismo z dnia 12.02.2018

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracamy się do Pana z propozycją współpracy w sprawie działań antysmogowych na terenie dzielnicy Mokotów.  

Tym ważnym tematem zajmujemy się od ponad roku - od kiedy został nagłośniony przez organizacje antysmogowe i zdaliśmy sobie sprawę, że Warszawę też w znacznym stopniu ten problem dotyczy.  Zostaliśmy też wtedy  (w listopadzie 2016)  zaalarmowani  przez przerażonych mieszkańców, że kamienica miasta stołecznego Warszawy przy ul. Morszyńskiej 27 truje dymem spalanego węgla (opisane przez Portal Sadyba 24 - w artykule "rakotwórcze powietrze na Sadybie"). W pewnym sensie zostaliśmy wyrwani z uśpienia - wydawało nam się bowiem wcześniej, że jeśli jesteśmy otoczeni terenami zielonymi, to jakość powietrza powinna być dobra.  W związku z zaistniałą sytuacją postanowiliśmy podejść do problemu bardzo poważnie.

Na prośbę  Towarzystwa i portalu Sadyba24.pl, aktywiści z Warszawy Bez Smogu zbadali powietrze na Sadybie. Podczas 13 pełnych dni pomiarowych (23.01 - 4.02.2017) pyłomierz umieszczony na balkonie domu jednorodzinnego przy ulicy Jodłowej wykazał przekroczenie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu PM10 aż przez 12 z 13 dni. Był to okres, w którym w Warszawie poziom zanieczyszczenia powietrza przekraczany był wielokrotnie na wszystkich stacjach pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Najwyższe odczyty średniodobowego stężenia pyłu PM10 odnotowano 27.01 – 168 ug/m3 i 28.01 – 190 ug/m3; odpowiednio 336% i 380% dopuszczalnej normy dobowej! Najwyższe stężenie godzinowe na Sadybie zanotowano 27 stycznia w godz. 22-23 - 368 ug/m3.  Porównanie wyników pomiarów z Sadyby i najbliżej położonej stacji WIOŚ (Ursynów, ul Wokalna) pokazuje, że stężenie pyłu PM10 było wyższe na Sadybie podczas wszystkich dni, w których prowadzono pomiary (http://www.sadyba24.pl/wiadomosci/item/1549-powietrze-na-sadybie-dużo-gorsze-niż-na-ursynowie-aż-do-380-normy).

Powyższe jednoznacznie dowodzi, że mamy do czynienia z problem smogu na Sadybie.

Dalsze nasze działania skoncentrowały się na zdobyciu czujnika zanieczyszczeń umieszczonego na terenie Miasta Ogrodu Sadyba (w Warszawie funkcjonują tylko 4 stacje pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i żadna nie jest umieszczona na terenie Mokotowa). Udało się to dzięki zaangażowaniu mieszkańców Sadyby, ponieważ w głosowaniu zorganizowanym przez firmę AVIVA w grudniu 2017 zdobyliśmy pierwsze miejsce w Warszawie i w lutym 2018 czujnik AIRLY mierzący poziom pyłów PM 2,5 i PM 10 będzie zamontowany w kamienicy Sadyby Oficerskiej ul. Morszyńska 7.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się o tyle istotne, że mieszkańcy naszego osiedla korzystając z danych czujników aplikacji AIRLY oraz danych stacji pomiarowych WIOŚ, świadomi zagrożenia, będą mogli w pewnym sensie ochronić się przed nim (ograniczając aktywność na świeżym powietrzu, stosując maski itd.). Wspomniane aktywności są jedynie "liźnięciem problemu", bo wymagane są systemowe i konsekwentne działania ze strony Miasta i Dzielnicy Mokotów.

Ku naszemu zadowoleniu takie działania zostały omówione we wrześniu 2017 na konferencji prasowej Prezydenta Michała Olszewskiego dotyczącej jakości powietrza w Warszawie (http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-poprawia-jako-powietrza). 

Nasze Towarzystwo będzie monitorowało postępy w realizacji zapowiedzi Miasta, jednocześnie koncentrując się na działaniach realizowanych w Dzielnicy Mokotów (w szczególności obszarze Miasto Ogród Sadyba i jego najbliższego sąsiedztwa). W celu kompleksowego zajęcia się problemem Zarząd TSK MOS powołał Zespół Antysmogowy (koordynator Anna Lasocka, kom. 602 798 079, email: anna.lasocka.2008@gmail.com). Zespół zajmie się m. in. edukacją mieszkańców, monitorowaniem i wspieraniem działań Dzielnicy, współpracą z organizacjami antysmogowymi.

Kluczowym staje się dla nas zebranie ważnych danych i nawiązanie ścisłej współpracy z Dzielnicą Mokotów.  Dlatego też prosimy o:

1) Przedstawienie nam na piśmie, jakie działania Dzielnica planuje podjąć w roku 2018 w celu poprawy jakości powietrza.  Jaka liczba pieców na paliwa stałe jest szacowana do wymiany a) na terenie Mokotowa, b) na terenie ograniczonym ulicami: Powsińska-Czerniakowska, Bartycka, koryto Wisły, Kobylińska, Zawodzie, Augustówka (smuci fakt, że w roku 2017 wpłynęło tylko 240 wniosków o dofinansowanie wymiany w skali całej Warszawy - co jest kropą w morzu;

2) Wyznaczenie jednej osoby ze strony Dzielnicy do kontaktów z zespołem Towarzystwa.

3) Ustalenie pilnego spotkania w celu:

a) określenia zasad i zakresu współpracy;

b) omówienie planów antysmogowych dzielnicy;

c) ustalenia jak przebiega wymiana pieców na obszarze opisanym w punkcie 1b) biorąc pod uwagę, że jest kluczowe, aby wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o takiej możliwości, dostali wsparcie przy wypełnianiu wniosku oraz złożyli wnioski o dofinansowanie do dnia 30 marca br. Co możemy zrobić aby ten proces był maksymalnie efektywny? 
Jak na dalszym etapie możemy weryfikować czy piece są wymieniane?

Zachęcenie mieszkańców do wymiany pieców i umożliwienie im skorzystania z dofinansowania Miasta staje się absolutnym priorytetem na najbliższe półtora miesiąca. Dzielnica powinna  doprowadzić do tego, aby jak największa liczba mieszkańców wymieniła piece do końca roku 2018.

Do tego potrzebne jest profesjonalne zarządzanie tym procesem.

 

Z poważaniem,
Jerzy Piasecki 
Prezes Zarządu Towarzystwa Miasta Ogród Sadyba

 

Przydatne Linki:

- Plan Władz Warszawy na poprawę jakości powietrza:http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-poprawia-jako-powietrza

- Mapa zanieczyszczeń Warszawy AIRLYhttps://map.airly.eu/pl/#latitude=52.19523&longitude=21.06355&id=707

- Warszawski Indeks Powietrzahttp://wip.um.warszawa.pl/

- Warszawski Alarm Smogowy http://alarmsmogowy.pl/

 

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba