Cykl spotkań edukacyjnych: "Niepodległa 2017"

Warszawa II RP wzorem nowoczesności w niepodległej Polsce. Cykl spotkań edukacyjnych w Mieście Ogrodzie Sadyba w ramach programu Niepodległa 2017

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania niepodległości, które zapoczątkowało wspaniały okres II Rzeczypospolitej Polskiej, proponujemy cykl spotkań na temat Warszawy, jako ośrodka odbudowującej się państwowości obejmujący wykłady połączone z zajęciami aktywizującymi społeczność lokalną Sadyby oraz gości z innych dzielnic. Sadyba Oficerska jest częścią Stolicy szczególnie zasłużoną w procesie odbudowy państwa, ponieważ powstawała w tym właśnie okresie, jako miejsce zamieszkania dla wielu ważnych osobistości II RP, a jednocześnie jest wyrazem nowoczesnej myśli urbanistycznej tego czasu. Aby przybliżyć tradycje oraz aspekty historyczno-społeczne miasta Warszawy w Mieście Ogrodzie, spotkania będą miały charakter edukacyjno-warsztatowy, gdzie prelekcja będzie połączona z takimi formami angażującymi Uczestników i Uczestniczki, jak konkursy, pokaz mody, prezentacja przedmiotów z okresu międzywojennego oraz projekt wspólnotowy online “Nasza Sadyba”, a uroczystą inaugurację zapewni m.in. recital piosenek Międzywojnia.

 

Organizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba (TSKMOS)

Partnerzy:

 

www.facebook.com/sadybaniepodlegla

 

 

Harmonogram

22 X - 26 XI 2017

Terminy, miejsca i tematy spotkań

 

22.10.2017, MPTW

17.00 Powitanie. Oprowadzanie po IX Forcie: Rola Sadyby w okresie międzywojennym. IX Fort i Sadyba Oficerska. Mirosław Zientarzewski, MPTW

18.00 Recital inauguracyjny Joanny Hort pt. “Artystką była w pewnym kabarecie…” - piosenki międzywojnia z repertuaru Hanki Ordonówny, Miry Zimińskiej i Wiery Gran.

19.00 Poczęstunek, Zegarmistrzowska

 

29.10.2017, NIMOZ

17.00 Wykład “Polska nowatorska myśl urbanistyczna: projekty i realizacje Dwudziestolecia. Koncepcja Miasta-Ogrodu na przykładzie Sadyby”. Katarzyna Molska, TSKMOS

18.00 Rola lokalności i więzów sąsiedzkich - warsztaty rodzinne z autorką książki o Sadybie “Banany z cukru pudru” Aleksandra Karkowska, Oficyna Wydawnicza “Oryginały”

 

5.11.2017, NIMOZ

17.00 Prelekcja związana z dokumentacją cyfrową pamiątek z Dwudziestolecia. Alicja de Rosset, NIMOZ

18.00 Warsztaty “Tworzymy portal Nasza Sadyba: wczoraj i dziś”; Kasia Szczepaniak, AZ

 

11-12.11.2017, MPTW

Wystawa “Pamiątki z Dwudziestolecia”: kinematograf, fonograf, gramofon, dokumenty, sprzęty domowe. Jarosław Wojciechowski, UTM

Kącik fotograficzny: zdjęcia z akcesoriami i eksponatami

 

11.11.2017, MPTW

15.30 Oprowadzanie po wystawie “Pamiątki z Dwudziestolecia”. Jarosław Wojciechowski, UTM

16.00 Wykład: Sektor rozrywkowy jako czynnik budujący świadomość patriotyczną Polaków/ popularyzujący nowe postawę patriotyczno-narodowe. Jarosław Wojciechowski, UTM

 

12.11.2017, MPTW

15.30 Wykład “Dążenie do nowoczesności w II RP: moda jako zwierciadło zmian społecznych” oraz pokaz mody dziennej i wieczorowej z okresu. Joanna Mruk i GRH Bluszcz

17.00 Sztuka II RP na służbie nowej polskiej państwowości. Jarosław Wojciechowski, UTM

18.00 Konkurs wiedzy o sztuce oraz artystach i artystkach II RP. Kasia Szczepaniak, AZ

 

19.11.2017, MPTW

17.00 Wykład “Sport to zdrowie! Kształtowanie nowych postaw obywatelskich poprzez propagowanie kultury fizycznej”. Jarosław Wojciechowski, UTM

18.00 Pokaz mody sportowej. GRH Bluszcz

18.30 Kącik fotograficzny: zdjęcia z akcesoriami sportowymi

 

26.11.2017, MPTW

17.00 Konkurs wiedzy podsumowujący cykl oraz prezentacja wyników wspólnego projektu online Nasza Sadyba: wczoraj i dziś (zdjęcia, informacje zebrane na platformie internetowej)

18.00 Koncert zespołu Sadyba śpiewa i wspólne śpiewanie

18.30 Poczęstunek sąsiedzki oraz losowanie nagród dla uczestników spotkań

 

 

Kontakt:

sadybaniepodlegla@gmail.com

604 190 424

 

Autorzy i Koordynatorzy:

Kasia Szczepaniak, Akademia Znajomych (AZ)

Jarosław Wojciechowski, Ulice Twojego Miasta (UTM)

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba