Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
Ochrona środowiska
Obecny zarząd Towarzystwa skupia się na ochronie rezerwatu Jezioro Czerniakowskie. Oto wybrane działania, jakie podjęliśmy w 2006 r.:


  • Otulina rezerwatu. Marzec 2006 r. W wyniku naszej wizyty u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Konserwator rozpoczął procedurę administracyjną, która zmierza do zbadania przyrodniczej wartości terenów boiskowych przy Jeziorku (3,5ha, tzw. teren Delty). Konserwator zwrócił się z prośbą do innych urzędów władających tym terenem by - do czasu ustalenia wartości przyrodniczej - wstrzymali się z podejmowaniem decyzji administracyjnych dotyczących tego terenu. W przypadku, gdy wartość przyrodnicza potwierdzi się, teren 3,5ha może zostać przyłączony do rezerwatu Jezioro Czerniakowskie (na razie stanowi jego otulinę). Jest to druga faza walki Towarzystwa o powstrzymanie degradacji otuliny Jeziorka. W grudniu 2005 r. miała miejsce pierwsza faza. M.in. w wyniku zebrania ponad 130 popisów pod protestem oraz przesłania tego protestu do kilku urzędów, doprowadziliśmy wtedy (jeszcze jako grupa mieszkańców) do unieważnienia niejasnego konkursu na zagospodarowanie terenów boiskowych przy Jeziorku. Konkurs wprawdzie nadal ma być rozpisany (dziś jeszcze nie wiadomo w jakim terminie i na jakich warunkach), ale być może nie będzie już aż tak ogólny i liberalny w warunkach.


  • Ekologia Jeziorka. 28 stycznia 2006 r. zorganizowaliśmy drugie spotkanie z mieszkańcami pod tytułem "Odkryj Sadybę na nowo" (pierwsze odbyło się w listopadzie 2005 r. na terenach Delty) dotyczące przyszłości rezerwatu Jezioro Czerniakowskie. Do Szkoły 103 przyszło w mroźny dzień blisko 30 osób. Ornitolog Łukasz Supergan z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i ekolog Stefan Maciąg z zarządu Towarzystwa Miasto-Ogród Sadyba wyjaśnili, że zdaniem specjalistów ratunkiem dla rezerwatu jest dotlenienie (najlepiej przez zamontowanie na środku Jeziora podwodnej rury z dziurkami, przez które wydostawałby się tlen do zamulonego i toksycznego dna) oraz udrożnienie kanałku łączącego Jezioro Czerniakowskie z Jeziorem Wilanowskim (Jezioro stałoby się wtedy przepływowe i zaczęłoby się samo-oczyszczać). Zgodzono się, że oba działania można podejmować niezależnie od siebie, przy czym dotlenienie powinno być pierwsze, ponieważ jest tańsze i mniej skomplikowane urzędowo. Wyjaśniono też, że największym zagrożeniem dla Rezerwatu jest dziś wycinanie i wypalanie sitowia wzdłuż brzegów, ponieważ niszczy się w ten sposób naturalne warunki lęgowe dla chronionych gatunków zwierząt. Uzgodniono wspólne działania z organizacjami przyrodniczymi.


  • Liczenie ptaków. 28 stycznia 2006 r. przyciągnęliśmy kilkunastu członków TSK MOS na doroczną akcję liczenia ptaków przebywających (choćby przez chwilę) w okolicach Jeziora. Jej inicjator, wspomniany wyżej ornitolog, Łukasz Supergan, przeszedł z mieszkańcami wzdłuż brzegów Jeziora, opowiadając o spotkanych ptakach i odnotowując je w zeszycie. Kolejna taka akcja (część światowej akcji liczenia ptaków) odbędzie się na jesieni, ale wcześniej – w czerwcu 2006 r. – p. Supergan poprowadzi spacer z mieszkańcami poświęcony poznaniu gatunków lęgowych, zamieszkujących nad Jeziorkiem.


Sprawy ochrony środowiska koordynują w zarządzie pp. Stefan Maciąg i Szymon Kozłowski.


© Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
statystyka