Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba1.7 tysiąca Warszawiaków w obronie rezerwatu!
dodano: 05-05-2010 o godzinie: 18:14:07

1.711 mieszkańców Warszawy podpisało się pod listem otwartym w obronie rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego.   Pod koniec stycznia 2010 roku list ten wraz z podpisami i pismem przewodnim trafiły do Prezydenta Warszawy, p. Hanny Gronkiewicz Waltz.   

 Działanie mieszkańców stanowi bezpośrednią reakcję na intensywną i – zdaniem wielu -niezgodną z prawem zabudowę brzegów Jeziorka przez firmę deweloperską Marvipol.   W liście przewodnim, który towarzyszy listowi otwartemu i podpisom, sygnatariusze podkreślają, że Jeziorko jest zbyt cenne, a sprawa jego ochrony zbyt złożona, by zdać się na jednostkowe decyzje w sprawie wydawania warunków zabudowy i pozwoleń na budowę dla pojedynczych inwestorów.  Zdaniem sygnatariuszy należy się z takimi decyzjami wstrzymać do czasu ustalenia rozwiązań systemowych, a przede wszystkim decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o Planie Ochrony Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie oraz do czasu przygotowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Czerniaków Południowy, Augustówka, Jeziorko Czerniakowskie.  

 Organizacje mieszkańców podpisane pod pismem przewodnim domagają się: wstrzymania wydawania kolejnych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę na terenach przylegających do Jeziorka, przyspieszenia prac nad planem zagospodarowania tego rejonu oraz przeprowadzenia kontroli już wydanych pozwoleń.  Pod tymi postulatami i pismem przewodnim do Prezydenta Warszawy podpisali się: Stowarzyszenie Platan, Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Wspólnota Sadyba Park, Wspólnota Mieszkaniowa Limanowskiego 8B i MSM Energetyka.

 Pismo do Prezydenta Warszawy jest kolejnym pismem Warszawiaków do najwyższych władz z prośbą o ich pilną interwencję w sprawie zabudowy Jeziorka.  W połowie listopada 2009 r. nasze Towarzystwo złożyło (w ślad za kilkoma innymi organizacjami, a przede wszystkim Dzielnicową Komisją Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska) skargę do Wojewody Mazowieckiego na pozwolenie na budowę dla inwestycji Marvipolu, uzasadniając ją licznymi wadami prawnymi tego aktu (brak jest np. podstawowego w tym wypadku dokumentu - decyzji środowiskowej). Do końca lutego 2010 r., a więc mimo upływu 3,5 miesiąca, Wojewoda nie odpowiedział, choć Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje w takich wypadkach termin miesięczny.  Miesięczny termin odpowiedzi został przekroczony również w przypadku pisma do p. Prezydent Gronkiewicz-Waltz.

 Być może reakcja pani prezydent na omawiane wyżej pismo nastąpi już wkrótce, ale nie drogą pisemną.  Pod koniec stycznia 2010 r. nasze Towarzystwo i kilka innych organizacji ekologicznych powołały bowiem do życia Komisję Dialogu Społecznego do spraw Środowiska Przyrodniczego Warszawy (ciało doradcze i opiniotwórcze przy Biurze Ochrony Środowiska Warszawy, zrzeszające organizacje społeczne zajmujące się ochroną środowiska).  Komisja ta zajmie się sprawę ratowania Jeziorka na swoim najbliższym posiedzeniu 24 marca 2010 r. Na zebraniu mają być obecni przedstawiciele ponad dwudziestu (!!!) organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych, zajmujących się ochroną środowiska w Warszawie i na Mazowszu.  Tydzień później temat zabudowy Jeziorka Czerniakowskiego ma być dyskutowany na specjalnym posiedzeniu Rady Dzielnicy Mokotów.  Na to spotkanie zaproszeni będą najwyżsi urzędnicy Dzielnicy Mokotów oraz wszyscy urzędnicy, którzy zdecydowali o wydaniu pozwolenia na budowę dla Marvipolu. Wstęp na posiedzenie rady jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

 O dalszych postępach i wynikach społecznej akcji ratowania Jeziorka będziemy informować na bieżąco. Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba jest jednym z sygnatariuszy apelu do władz i współkoordynatorem akcji.
 

Dalsze działania  (uzupełnienie z dnia: 5 maja 2010):
Po burzliwej  sesji Rady Warszawy w dniu 22 marca br. (Nadzwyczajna Sesja Rady Warszawy o Jeziorku – przeczytaj) i złożeniu przez Towarzystwo skargi do Przewodniczącej Rady Warszawy na bezczynność Prezydenta w dniu 15 kwietnia br. tj. po 2 miesiącach i trzech tygodniach wreszcie otrzymujemy odpowiedź od Pani Prezydent.

 

Aby wiedzieć więcej, przeczytaj:«« poprzedni    «« archiwum aktualności następny »»
© Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
statystyka