Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród SadybaZgłosiliśmy 8 uwag do studium zagospodarowania
dodano: 01-06-2006 o godzinie: 10:57:00
W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu długo oczekiwanego projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy", Towarzystwo Miasto‑Ogród zgłosiło do niego 8 uwag. Wraz z nimi przesłaliśmy do Prezydenta m.st. Warszawy podpisy 122 osób popierających te uwagi. (Podpisy zebraliśmy 13 maja br. podczas festynu w Szkole Podstawowej 115 przy ul. Okrężnej.) Przez najbliższe lata Studium będzie najważniejszym dokumentem urzędowym w sprawach zagospodarowania przestrzennego w Warszawie. » więcej

«« archiwum aktualności następny »»
© Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
statystyka